Cảm nhận học viên anh Trần Đức Sỹ

VÀI CẢM NGHĨ KHOÁ 1 – GHITAR KẾT NỐI ĐAM MÊ

-Trước khi vào lớp học, mình vẫn chưa hiểu nhiều về nhịp, điệu là gì và đánh ra sao. Mặc dù trước đó, đã từng cầm đàn lên gẩy, chuyển hợp âm nhưng cùng 1 bài hát thì mỗi lần hát là vào 1 kiểu khác nhau
-Cho đến khi tham gia lớp học của Thầy Nguyễn Xuân Tùng, mình đã nắm cơ bản về nhịp, điệu.
-Cảm ơn Thầy Tùng, cảm ơn ghitar đã đưa mọi người xích lại gần nhau hơn dù ở khắp mọi nơi.