đăng kí khóa học

Khoá học đang diễn ra

nHẬN ƯU ĐÃI NGAY HÔM NAY

💚 Khóa Guitar đệm hát cơ bản dành cho người mới học Guitar. – Khoá học có thời gian là 5 tháng (sau 5 tháng nếu chưa học hết chương trình thì được học tiếp cho đến khi nào hết chương trình học mà không cần đóng thêm phí). – Khoá học áp dụng phương pháp dạy mới dành cho người lớn mới bắt đầu học guitar hoặc đã học nhưng chưa hiệu quả. – Chương trình học chi tiết, hướng dẫn theo khả năng tiếp thu của từng người. 👉Học phí toàn khoá 7.000.000đ 💥LÌ XÌ NĂM MỚI học phí ưu đãi chỉ còn 5.868.000đ
 
 
 
❤Khóa Guitar độc tấu cơ bản (theo phong cách guitar Classic) – Khoá học có thời gian là 5 tháng (sau 5 tháng nếu chưa học hết chương trình thì được học tiếp cho đến khi nào hết chương trình học mà không cần đóng thêm phí). – Khoá học áp dụng phương pháp dạy mới dành cho người lớn mới bắt đầu học guitar hoặc đã học nhưng chưa hiệu quả. – Chương trình học chi tiết, hướng dẫn theo khả năng tiếp thu của từng người. 👉Học phí toàn khoá 7.000.000đ 💥LÌ XÌ NĂM MỚI học phí ưu đãi chỉ còn 5.868.000đ