Chị Diệu Thi (Khoá 14 Guitar Kết nối đam mê) trả bài

Chị Diệu Thi (Khoá 14 Guitar Kết nối đam mê)

Thực hành đệm hát điệu Tango Bài Thu Ca

Sáng tác: Phạm Mạnh Cương