MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM (sáng tác: Vũ Thành An)

MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM (sáng tác: Vũ Thành An)

“Phương pháp học đúng là đòn bẩy mạnh mẽ để thúc đẩy tiến bộ và hiệu suất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong đó có cả việc học Guitar”.

 Đây là kết quả của chị Diệu Thi (học viên lớp Guitar online) thực hành đệm hát bài MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM (sáng tác: Vũ Thành An) 

Anh chị cần được tư vấn trực tiếp về khóa học online với Thầy Tùng thì bấm vàoo Link này nha ♡

đăng kí học Guitar