Phần mềm viết nhạc(Link tải)

Finale 2014

Guitar Pro