Sheet nhạc hợp âm: Khi người lớn cô đơn

Sheet nhạc hợp âm: Khi người lớn cô đơn

Tiết điệu: Valtz, Boston.