Sheet nhạc Hợp âm Tình Sầu I Trịnh Công sơn

Sheet nhạc Hợp âm Tình Sầu I Trịnh Công sơn

Tình [G]yêu như trái phá con [D7]tim mù [Em]loà
Một [C]mai thức [G]dậy chợt [D7]hồn như ngất ngây
chợt [C]buồn trong mắt [G]nai rồi tình vui trong mắt
rồi [G/D]tình mềm trong [Am]tay [D7]
Tình [G]yêu như vết cháy trên [D7]da thịt [Em]người
Tình [C]xa như [G]trời tình [D7]gần như khói mây
tình [C]trầm như bóng [G]cây tình reo vui như nắng
tình [G/D]buồn làm cơn [G]say [G7]
ĐK:
Cuộc [C]tình lên cao vút như [D7]chim mỏi cánh [Em]rồi
như [C]chim xa lìa [Am7]bầy như [D7]chim xa lìa [G]trời
như [D7]chim bỏ đường [G]bay
Tình [G]yêu như trái chín trên [D7]cây rụng [Em]rời,
một [C]mai thức [G]dậy chuyện [D7]trò với lá cây,
rồi [C]buồn như lá [G]bay
Một giòng sông nước cuốn, một [D7]cuộc tình không may
Tình [G]yêu như thương áo [D7]quen hơi ngọt [Em]ngào
Rời [C]nhau hôm [G]nào, hồn [D7]mình như vá khâu,
buồn [C]mình như lũng [G]sâu
Rồi tình trong im tiếng, rồi [D7]tình ngoài hư [G]hao
Tình [G]yêu như nỗi chết cơn [D7]đau thật [Em]daì.
Tình [C]khâu môi [G]cười, hình [D7]hài xưa đã thay,
mặn [C]nồng xưa cũng [G]phai, tình chia nhau gian dối,
tình [D7]đày tình đôi nơi
Tình [G]yêu như cơn bão đi [D7]qua địa [Em]cầu
Tình [C]thắp cơn [G]sầu, tình [D7]dìu qua hố sâu,
tình [C]vời lên núi [G]cao Rồi trong cơn yêu dấu,
tình [D7]đày tình xa [G]nhau [G7]
(ĐK)
Tình [G]yêu cho anh đến bên [D7]cơn muộn [Em]phiền,
tình [C]đi âm [G]thầm, nghìn [D7]trùng như vết sương,
lạnh [C]lùng như dấu [G]chim. Tình mong manh như nắng,
tình [D7]còn đầy không em?
Tình [G]yêu như đốt sáng con [D7]tim tật [Em]nguyền,
tình [C]lên êm [G]đềm, vội [D7]vàng nhưng chóng quên,
rộn [C]ràng nhưng biến [G]nhanh, Tình cho nhau môi ấm,
một [D7]lần là trăm năm.