Thực hành đệm hát bài VÌ ĐÓ LÀ EM (sáng tác: Diệu Hương)

Thực hành đệm hát bài VÌ ĐÓ LÀ EM (sáng tác: Diệu Hương)

“Thành công không đến từ những nỗ lực ngắn hạn mà đến từ những nỗ lực kiên trì hàng ngày.” 

Đây là kết quả của anh Minh (học viên lớp Guitar online) thực hành đệm hát bài VÌ ĐÓ LÀ EM (sáng tác: Diệu Hương)

Hát phụ: Tui 🤣 

Anh chị cần được tư vấn trực tiếp về khóa học online với Thầy Tùng thì bấm vàoo Link này nha ♡ 

đăng kí học guiatr